رشته های موردنیاز: #برق #شیمی #مکانیک #عمران #مواد #صنایع #حقوق #معدن #مدیریت 📆 شروع ثبت نام: از ۲۵ آبان تا ۱۰ آذر 🔸لینک ثبت نام هنوز تعیین نشده و روز ۲۵ آبان فعال و در همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.    

رشته های موردنیاز:
#برق #شیمی #مکانیک #عمران #مواد #صنایع #حقوق #معدن #مدیریت

📆 شروع ثبت نام: از ۲۵ آبان تا ۱۰ آذر

🔸لینک ثبت نام هنوز تعیین نشده و روز ۲۵ آبان فعال و در همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

  • منبع خبر : نفت آنلاین