استخدام ۲۰ نیروی متخصص در شرکت طرح و ساخت آساکاو (آساکو) شرایط آگهی در فایل تصویری پیوست می باشد.

استخدام ۲۰ نیروی متخصص در شرکت طرح و ساخت آساکاو (آساکو)

شرایط آگهی در فایل تصویری پیوست می باشد.

  • منبع خبر : نفت آنلاین