معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: 🔹مهلت ثبت‌نام :از ۲۱ شهریورماه لغایت ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ 🔹آزمون :روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. 🔹دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir  

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
🔹مهلت ثبت‌نام :از ۲۱ شهریورماه لغایت ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
🔹آزمون :روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
🔹دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین