به اطلاع میرساند شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان ازشرکت­های طرف قرارداد شرکت سهامی برق منطقه­ای خوزستان به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تعداد ۵۳ نفر از آقایان واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندی­های عمومی و تخصصی(کتبی) و آزمون دانش مهارت (­مصاحبه) و طی فرآیند گزینش و به ترتیب از بالاترین نمره […]

به اطلاع میرساند شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان ازشرکت­های طرف قرارداد شرکت سهامی برق منطقه­ای خوزستان به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تعداد ۵۳ نفر از آقایان واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندی­های عمومی و تخصصی(کتبی) و آزمون دانش مهارت (­مصاحبه) و طی فرآیند گزینش و به ترتیب از بالاترین نمره با شرایط ذیل و در قالب قرارداد نیروی حجمی جذب می­ نماید.

  • منبع خبر : نفت آنلاین