مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: 🔹️وزارت نفت حدود ۶ هزار نفر جذب جدید خواهد داشت که ۵۰ درصد مربوط به شرکت ملی نفت ایران منحصر به رشته‌های نفت و مخزن نخواهد بود.    

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

🔹️وزارت نفت حدود ۶ هزار نفر جذب جدید خواهد داشت که ۵۰ درصد مربوط به شرکت ملی نفت ایران منحصر به رشته‌های نفت و مخزن نخواهد بود.

 

 

  • منبع خبر : نفت ما