سردار نقدی، معاون سپاه خطاب به دانش‌آموزان بسیجی: دشمن، جنگ را در عرصه فضای مجازی آغاز کرده است؛ لذا باید در تحقق شبکه ملی اطلاعات و فضای‌ مجازی کوشا باشید. باید اپلیکیشن، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و سیستم عامل خود را داشته باشیم. وقتی از سامانه‌های پیام‌رسان خارجی برای مجادله و رساندن پیام به دشمنان […]

 

سردار نقدی، معاون سپاه خطاب به دانش‌آموزان بسیجی:

دشمن، جنگ را در عرصه فضای مجازی آغاز کرده است؛ لذا باید در تحقق شبکه ملی اطلاعات و فضای‌ مجازی کوشا باشید.

باید اپلیکیشن، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و سیستم عامل خود را داشته باشیم.

وقتی از سامانه‌های پیام‌رسان خارجی برای مجادله و رساندن پیام به دشمنان و نشاندن آنها در سر جایشان استفاده می‌کنید، اشکال ندارد اما برای انتقال پیام بین خودمان نیازی نیست که این داده‌ها به کیلومترها دورتر از کشورمان برود و در آنجا پس از تجزیه و تحلیل به کشورمان بازگردد.

وقتی در یک‌ شبکه خارجی حضور می‌یابیم، ثروت و اعتبار او را افزایش می‌دهیم و اشراف آن‌ها را بر خودمان اضافه می‌کنیم.

چنانچه این حضور در سامانه‌های ایرانی باشد، جوان‌های کشورمان اشتغال می‌یابند.

  • منبع خبر : خبرجنوب