نصیربوشهر – راضیه محمدی: صحبت از حقوق مسلم بوشهری ها که می شود بدون شک و بلافاصله به یاد کم لطفی های فراوان و‌ گاه و بیگاه مسئولین عزیزمان در سراسر استان می افتیم ! آن زمان که پروژه x کلید میخورد و و آقای مسئول x بدلیل سواد کم و عدم درک و توانایی […]

نصیربوشهر – راضیه محمدی:

صحبت از حقوق مسلم بوشهری ها که می شود بدون شک و بلافاصله به یاد کم لطفی های فراوان و‌ گاه و بیگاه مسئولین عزیزمان در سراسر استان می افتیم !

آن زمان که پروژه x کلید میخورد و و آقای مسئول x بدلیل سواد کم و عدم درک و توانایی در آن حوزه سرمایه استان را به باد می داد و آن یکی مسئول بدنبال همین مشکلات و عدم توانایی ها اجازه میداد تا پروژه پشت پروژه افتتاح شود و دریغ از شنیدن استخدام یک جوان بومی !
دقیقا همان زمان حقوق مسلم ما بوشهری ها به تاراج رفت و ما در سکوت به تماشای این تراژدی نشستیم !

اگر چه وقتی سخن از تراژدی به میان می آید عواقب کار به عینه متوجه همه بوشهری ها ست ! اما در این میان قشر پایین دست جامعه بیشتر آسیب دیده و این آسیب ها زنجیروار می رود تا آینده یک جامعه را به ورطه نابودی بکشاند …
تراژدی دردناکی حاوی ناملایمات فراوانی که نوک پیکانش آینده یکایک بوشهریها را نشانه گرفته است و اگر مسئول پشت مسئول بیاید و حرکتی مقبول از خود به نمایش نگذارد ، وضعیت بسیار بدتر از ایندها نیز خواهد شد !
اینروزها سهمیه استان از بودجه ها ی مختلف ، زمزمه های همیشگی جدایی عسلویه از بوشهر ، مشکلات استان در حوزه سلامت، تامین آب ، مشکلات و محرومیت های جدی در حوزه آموزش و … همه و همه مشکلاتی هستند که دیر زمانی است استان را به شدت درگیر کرده است .

آقایان مسئول : لطفا در ابتدای این دولت با برنامه ریزی دقیق برای آینده این مردم پیش بروید تا پس از گذشت چند سال دغدغه بی مسئولیتی های دیگری به بار دغدغه این مردم افزوده نشود…

  • منبع خبر : نصیر بوشهر