امام جمعه بوشهر :   استخدام حداقل ۵۰ درصدی جوانان استان بوشهر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مصوبات که اکنون حدود ۳۰ درصد محقق شده است. صنایع متعدد از جمله در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر وجود دارد که تقاضا می‌شود نسبت به استخدام جوانان در این صنایع توجه […]

امام جمعه بوشهر :

 

استخدام حداقل ۵۰ درصدی جوانان استان بوشهر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مصوبات که اکنون حدود ۳۰ درصد محقق شده است.

صنایع متعدد از جمله در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر وجود دارد که تقاضا می‌شود نسبت به استخدام جوانان در این صنایع توجه ویژه شود.

 

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر