اطلاعات: بی رودربایستی کفگیر درآمد مردم به ته دیگ خورده است/دولت تامین کسر بودجه از جیب مردم را متوقف کند روزنامه اطلاعات نوشت: 🔹مرکز آمارایران درباره رشد نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها درآبان ۱۴۰۱شرایط نگران کننده ای رادرباره وضع سفره مردم ایران ترسیم کرده است. ▫️درباره رشد لجام گسیخته قیمت اقلام سفره مردم […]

اطلاعات: بی رودربایستی کفگیر درآمد مردم به ته دیگ خورده است/دولت تامین کسر بودجه از جیب مردم را متوقف کند

روزنامه اطلاعات نوشت:

🔹مرکز آمارایران درباره رشد نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها درآبان ۱۴۰۱شرایط نگران کننده ای رادرباره وضع سفره مردم ایران ترسیم کرده است.

▫️درباره رشد لجام گسیخته قیمت اقلام سفره مردم ،عمل موثروقابل لمس برای کنترل وکاهش قیمت ها کمترشده وبه وعده وحرف محدود می شود.

🔹اما این کم عملی وانفعال که حتی دیگراز اطلاعیه های تهدیدآمیزسازمان حمایت و ستاد تنظیم بازارهم درآن خبری نیست،نمی تواند ادامه یابد؛چون بی رودربایسی کفگیردرآمد مردم به ته دیگ خورده وآنان ندارند که بخرند و این ناتوانی اثرات جانبی اش را بر دیگر شئون کشور برجای گذاشته که قابل مشاهده است.

 

  • منبع خبر : عصر ایران