مسئولی که بحران‌ساز است استعفا دهد 🔹در هفته‌های اخیر سیدصالح هاشمی گلپایگانی در صدر اخبار بود؛ آنهم به دلیل اظهارنظرهای تندش در مورد حجاب! 👈جریمه‌های سنگین برای بدحجاب‌ها، مجرم بودن زنی که یک تار مویش بیرون باشد، کم کردن از حقوق مدیر بانکی که از افراد بی‌حجاب حمایت کند، کسرازحقوق کارمندانی که حجاب را رعایت […]

مسئولی که بحران‌ساز است استعفا دهد

🔹در هفته‌های اخیر سیدصالح هاشمی گلپایگانی در صدر اخبار بود؛ آنهم به دلیل اظهارنظرهای تندش در مورد حجاب!

👈جریمه‌های سنگین برای بدحجاب‌ها، مجرم بودن زنی که یک تار مویش بیرون باشد، کم کردن از حقوق مدیر بانکی که از افراد بی‌حجاب حمایت کند، کسرازحقوق کارمندانی که حجاب را رعایت نمیکنند و … چندین سخن دیگزی که شاید در ۳-۴ماه از طرف هاشمی گلپایگانی بیان شد واکنش‌های منفی و تند مردم را در پی داشت.

🔹واکنش به صحبت‌ها و اظهارات تند هاشمی گلپایگانی بسیار بود؛ می‌توان مهمترین واکنش را درخواست استعفا این مسئول عنوان کرد.

🔹خبرنگار شبکه خبر نوشته بود؛ اگر مسئولان و متولیان فرهنگی کشور توانایی ارائه راه حلی برای معضل حجاب در کشور ندارند که با راهکار فرهنگی و نه با برخورد چکشی قابل است، استعفا دهد!

  • منبع خبر : عصر فوری