شاهکار جدید محمد پاکمهر، نماینده مردم بجنورد و نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم: ????طالبان با طالبان گذشته متفاوت است! ????طالبان تغییر رویه داده است! ????به زنان احترام میگذارد! ????کشتار در دستور کارشان قرار ندارد! ????برخوردشان با مردم معقول بود! ????مورد استقبال مردم قرار گرفته اند! توضیح: پاکمهر از معدود افرادی […]

شاهکار جدید محمد پاکمهر، نماینده مردم بجنورد و نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم:

????طالبان با طالبان گذشته متفاوت است!
????طالبان تغییر رویه داده است!
????به زنان احترام میگذارد!
????کشتار در دستور کارشان قرار ندارد!
????برخوردشان با مردم معقول بود!
????مورد استقبال مردم قرار گرفته اند!

توضیح: پاکمهر از معدود افرادی بود که به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رای مثبت داد و معتقد بود واردات فایزر بدلیل احتمال تغییر ژن انسان ممنوع اعلام شود!

  • منبع خبر : تریبون مجلس