نصیربوشهر – زهرا جوهری:   کیفیت عملکرد تو درصد اشتیاق به زندگی و دلخوشی و یا یأس و دلزدگی در وجود مردم را تعیین می‌کند و میزان لیاقت ودرستکاریت ، فاصله بین تو و مردم را معین . مسئولیت شناسی تو، احساس تنهایی را در مواجه شدن با مشکلات در بین مردم کم یا زیاد […]

نصیربوشهر – زهرا جوهری:

 

کیفیت عملکرد تو درصد اشتیاق به زندگی و دلخوشی و یا یأس و دلزدگی در وجود مردم را تعیین می‌کند و میزان لیاقت ودرستکاریت ، فاصله بین تو و مردم را معین .

مسئولیت شناسی تو، احساس تنهایی را در مواجه شدن با مشکلات در بین مردم کم یا زیاد می کند و نوع خدمت کردنت ، اعتبار و سربلندی تو را در میان مردم مشخص.

هر گونه که تو رفتار کنی یا باعث اتحاد و اقتدار خود و مردم شده ای یا موجب ضعف ،پراکندگی و کناره گیری آنها.

پس فرقی نمی‌کند که از چه جناح و طیفی باشی ؛ هم اکنون چگونه در حال انجام وظیفه ای و آیا باز هم پلاسکو و متروپلی دیگر و یا مشابه آن ، تکرار خواهد شد؟؟!!!

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر