🔸روزنامه اصولگرای جوان نوشت: هر روز بهای  دلار، خودرو و خانه رقم ویرانگری پبدا می کند، دیگر آرامش روانی باقی نمی گذارد. 🔸آیا در دولت حواس به این‌گرانی ها هست؟ قیمت ها چنان ترمز بریده اند که در دولت فردی داوطلب صحبت کردن با مردم در این باره نمی شود. 🔸انتظار از رییس اقتصادی دولت […]


🔸روزنامه اصولگرای جوان نوشت: هر روز بهای  دلار، خودرو و خانه رقم ویرانگری پبدا می کند، دیگر آرامش روانی باقی نمی گذارد.

🔸آیا در دولت حواس به این‌گرانی ها هست؟ قیمت ها چنان ترمز بریده اند که در دولت فردی داوطلب صحبت کردن با مردم در این باره نمی شود.

🔸انتظار از رییس اقتصادی دولت آن است که شفاف بگویند که چه برنامه ای برای کنترل گرانی ها دارند؟ مجلس هم با کارت زرد نباید بازی کند.

  • منبع خبر : جماران