روزنامه اعتماد نوشت: از یک طرف شاهد تعجیل در رسیدگی و تشکیل دادگاه‌های معترضان و حتی صدور حکم در مورد آن‌ها در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هستیم و از طرف دیگر هیچ اثری از تعجیل در تشکیل دادگاه‌های برخی از نیرو‌های انتظامی و غیرانتظامی که این روز‌ها به کرات بحث تعدی و […]

روزنامه اعتماد نوشت: از یک طرف شاهد تعجیل در رسیدگی و تشکیل دادگاه‌های معترضان و حتی صدور حکم در مورد آن‌ها در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هستیم و از طرف دیگر هیچ اثری از تعجیل در تشکیل دادگاه‌های برخی از نیرو‌های انتظامی و غیرانتظامی که این روز‌ها به کرات بحث تعدی و ضرب و شتم آن‌ها به تمامیت جسمانی و غیرجسمانی معترضان در فضا‌های حقیقی و مجازی مشاهده می‌شود، دیده نمی‌شود

این سوال اساسی در اذهان عمومی به وجود می‌آید که چرا تاکنون به اتهامات نیرو‌های موتورسوار و یا برخی نیرو‌هایی که به هر نحو در این مدت با تجاوز از مقررات قانونی به جان و مال مردم تعدی کرده‌اند و بسیاری از موارد دیگر که به عنوان جرم مشهود به نحو محسوس و غیرمحسوس در مرئی و منظر مراجع قضایی است، با این سرعت و شدت رسیدگی نشده و دادگاه‌های علنی آن‌ها با همان تعجیل دادگاه‌های علنی معترضان تشکیل و به اطلاع عموم در صدا و سیما و سایر رسانه‌های جمعی نرسیده است تا موجب عبرت دیگران شود.

اگر تعقیب و مجازات افرادی که با سوءاستفاده از اعتراضات مردم که حق مسلم آن‌ها طبق اصل ۲۷ قانون اساسی است، مبادرت به اغتشاش کرده‌اند و تفکیک بین آن‌ها و اغتشاشگران ضروری است به طریق اولی تسریع در تعقیب و مجازات آمرین و مباشرین تعدی به جان و مال مردم در میان نیرو‌های انتظامی و غیرانتظامی ضروری است.

  • منبع خبر : فرارو