در اطلاعیه هیئت وزیران عراق آمده است:   ?این جشن نزد کُردها به ویژه در عصر حاضر اهمیتی ملی و قومیتی یافته است؛ چنان که به رویدادی تبدیل شده که کُردها از طریق آن بر هویت، حقوق و مطالبات خود تاکید می‌کنند.      

 

 

در اطلاعیه هیئت وزیران عراق آمده است:

 

?این جشن نزد کُردها به ویژه در عصر حاضر اهمیتی ملی و قومیتی یافته است؛ چنان که به رویدادی تبدیل شده که کُردها از طریق آن بر هویت، حقوق و مطالبات خود تاکید می‌کنند.

 

 

 

  • منبع خبر : عصر ایران