لاله افتخاری، نماینده سابق مجلس:   ?مقام معظم رهبری درباره نقش زنان در انتخابات، به نقش اجتماعی و سیاسی زنان در آینده کشور اشاره کردند و جالب توجه اینکه حضرت آقا بار سنگین‌تر و صریحی برای زنان در نظر گرفتند که نه تنها خودشان رأی دهند بلکه باید خانواده‌شان را به حرکت دربیاورند و آن‌ها […]

لاله افتخاری، نماینده سابق مجلس:

 

?مقام معظم رهبری درباره نقش زنان در انتخابات، به نقش اجتماعی و سیاسی زنان در آینده کشور اشاره کردند و جالب توجه اینکه حضرت آقا بار سنگین‌تر و صریحی برای زنان در نظر گرفتند که نه تنها خودشان رأی دهند بلکه باید خانواده‌شان را به حرکت دربیاورند و آن‌ها را وادار کنند.

?وادار کردن همسر و فرزندان به شرکت در انتخابات، تکلیفی است که زنان باید به آن توجه داشته باشند. یعنی رسالت زنان این است که خانواده را در مشارکت در انتخابات به حرکت دربیاورند و این نهاد را در این عرصه فعال کنند.

  • منبع خبر : جماران