آمار ارائه شده از سوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران نشان از کاهش وزن و ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی در سال قبل دارد. دکتر رضوانی فر گفته است که در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت و همچنین ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۱۹ […]

آمار ارائه شده از سوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران نشان از کاهش وزن و ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی در سال قبل دارد. دکتر رضوانی فر گفته است که در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت و همچنین ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۱.۳۲ درصد و ۲۸.۵۹ درصد کاهش نشان می دهد. سه کالای صادراتی مهم در سال گذشته؛ گاز طبیعی مایع شده با ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده ۳ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار و قیر نفت با ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار بوده است.