*۱-آیا در بوشهر نسبت به شهرستانها و استانهای دیگر میوه گران فروخته می شود یا نه ؟* بله صد در صد، استان بوشهر به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم تولید میوه و مرکبات این محصولات از خارج استان تهیه می شود،فاصله زیاد ما به استان فارس و عدم صدور محصولات خاص باعث می […]

*۱-آیا در بوشهر نسبت به شهرستانها و استانهای دیگر میوه گران فروخته می شود یا نه ؟*
بله صد در صد، استان بوشهر به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم تولید میوه و مرکبات این محصولات از خارج استان تهیه می شود،فاصله زیاد ما به استان فارس و عدم صدور محصولات خاص باعث می شود و وسائل حمل و نقل در مسیر رفت خالی عازم شیراز شوند،همین عامل باعث شده هزینه حمل محصولات کشاورزی دو برابر حساب شود،در ضمن گفته مسئول وزارت صمت در استان مورد تایید است و استان بوشهر میوه و مرکبات را به صورت خرده و نه عمده خرید می کنند و همین عامل نیز باعث تشدید قیمت این محصولات می شود.

*۲-علت گرانفروشی میوه و سبزیجات در شهر بوشهر چه می دانید؟*
علاوه بر دلایل ذکر شده در سوال یک انحصار در تامین میوه استان هم یکی از عوامل تشدید بحران در قیمت میوه استان است،متاسفانه افراد خاصی اجازه تامین میوه استان را دارند که در این زمینه باید رفع انحصار شود.

*۳-آیا مسئولین خصوصاً رئیس سازمان صمت استان بوشهر نقش خود را به درستی در امر برنامه ریزی و مدیریت فروش میوه و سبزیجات و مبارزه با گرانفروشی میوه ایفا می کنند؟*
هر گاه در هر امری نارضایتی وجود دارد یعنی در آن قسمت دچار مشکل هستیم،سامان دهی بازارها بیشتر جنبه مدیریتی دارد و با پیگیری و سیاستگذاری درست می توان به نتایج خوبی رسید،مسئولین استان اگر قدرت مقابله با انحصار داشته باشند،قطعاً موفق خواهند شد.

*۴-چه پیشنهادی در خصوص مبارزه با گرانفروشی میوه دارید؟*
۱- رفع انحصار از بازار تامین میوه و سبزیجات استان ۲- کمک به رقابتی کردن تامین میوه استان ۳- صدور مجوز و فعال کردن میدان میوه و تره بار استان ۴- نظارت بر خرید و فروش میوه در استان ۵- دائمی کردن نمایشگاه های عرضه میوه ۶- واگذاری غرفه های ارزان قیمت فروش میوه در شهرها

  • منبع خبر : نصیر بوشهر