نصیربوشهرآنلاین – حمید عشایری: بر اساس مشاهدات میدانی آمار متکدیان در بندر گناوه طی چند ماه اخیر افزایش چشم گیری داشته است و اکثر آنها نیز تابعیت غیر ایرانی دارند. انتظار است که متولیان با توجه به پیامدهای منفی حضور این افراد ( افزایش بیماری های واگیر دار ، سرقت ، زشت کردن چهره شهر […]

نصیربوشهرآنلاین – حمید عشایری:

بر اساس مشاهدات میدانی آمار متکدیان در بندر گناوه طی چند ماه اخیر افزایش چشم گیری داشته است و اکثر آنها نیز تابعیت غیر ایرانی دارند.

انتظار است که متولیان با توجه به پیامدهای منفی حضور این افراد ( افزایش بیماری های واگیر دار ، سرقت ، زشت کردن چهره شهر و … ) ، در اسرع وقت نسبت به جمع آوری آنها از سطح شهر اقدام نمایند.

با توجه به موقعیت تجاری شهر گناوه ، همواره شاهد حضور گروهی متکدیان ایرانی و خارجی در این بندر می باشیم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین