سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه است. ✅ پتروشیمی پردیس در ماه اسفند (ششمین ماه سال مالی ۱۴۰۳) به درآمد فروش ۴،۱۶۹ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۶۹% و نسبت به میانگین سال، ۴۵% افزایش داشته است. همچنین جمع مبلغ فروش شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند به […]

سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه است.

✅ پتروشیمی پردیس در ماه اسفند (ششمین ماه سال مالی ۱۴۰۳) به درآمد فروش ۴،۱۶۹ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۶۹% و نسبت به میانگین سال، ۴۵% افزایش داشته است. همچنین جمع مبلغ فروش شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند به رقم ۱۸٫۵ همت رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.

✅ مقدار تولید اوره شرکت در دی ماه ۲۳۴ هزار تن بوده که رشد ۱۶% نسبت به ماه گذشته داشته است، ولی در مقایسه با میانگین سال با حدود ۳ درصد کاهش همراه بوده است و علت اصلی این افت، کاهش گاز خوراک شرکت به دلیل برودت هوا در سطح کشور بوده است.

✅ فروش مقداری اوره شرکت ۳۳۱ هزار تن (۸۰ درصد صادراتی و ۱۹ درصد اوره حمایتی) بوده که نسبت به ماه گذشته ۵۶ درصد و نسبت به میانگین سال ۴۰ درصد رشد داشته است. (نکته مورد توجه درمورد پتروشیمی پردیس این است که ذخیره‌سازی این شرکت با سایر اوره‌سازان متفاوت بوده و تنها ۲۰ روز توان ذخیره سازی در شپدیس وجود دارد، با توجه به این موضوع حتی اگر نرخ‌های جهانی برای شرکت جذابیت نداشته باشد، به دلیل محدودیت شرکت در نگهداری، مجبور به فروش اوره خود خواهد شد.)

✅ با توجه به تولید ۲۳۴ هزار تنی و فروش ۳۳۱ هزار تنی، پتروشیمی پردیس به میزان ۹۷ تن اوره اضافه بر تولید خود را از انبار به فروش رسانه است و حدود ۴۱ درصد از درآمد شرکت در ماه اسفند از محل فروش موجودی اوره بوده است.

✅ نرخ فروش اوره صادراتی شرکت در ماه سپری شده رقم ۱۱٫۶ میلیون (حدود ۲۹۰ دلار) در هر تن گزارش شده که در مقایسه با ماه گذشته با ۰٫۸ درصد کاهش همراه بوده است.

شپدیس در دوره ۶ ماهه موفق به فروش ۱،۵۱۱ هزار تن اوره ( ۷۱% اوره صادراتی و ۲۹ درصد اوره کشاورزی) شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۱۵ درصد افزایش همراه بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم ۱۶۴۰۱ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۱۱٫۸% می باشد

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین