سیدجواد میری، جامعه شناس سیاسی: 🔺در گفت‌وگوهایی که با برخی از مسئولانی که فرزندانشان را به خارج از کشور فرستاده‌اند شنیدم که آنها مهاجرت فرزندانشان را به‌نوعی مبارزه با استکبار می‌نامند و می‌گویند اگر در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه و … حضور داشته باشیم در مبارزه فرهنگی می‌توانیم نقش مهمی ایفا کنیم. […]

 

سیدجواد میری، جامعه شناس سیاسی:

🔺در گفت‌وگوهایی که با برخی از مسئولانی که فرزندانشان را به خارج از کشور فرستاده‌اند شنیدم که آنها مهاجرت فرزندانشان را به‌نوعی مبارزه با استکبار می‌نامند و می‌گویند اگر در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه و … حضور داشته باشیم در مبارزه فرهنگی می‌توانیم نقش مهمی ایفا کنیم. باتوجه به نتایج به دست آمده باید بگوییم که حتی به این خواسته نزدیک هم نشده‌اند.

🔺در حالی که مسئولان ایران همواره بر وطن‌پرستی و مبارزه با استکبار صحبت می‌کنند ولی در مقابل وقتی آمار مهاجرت فرزندانشان منتشر می‌شود می‌بینیم که دوگانه محسوسی به چشم می‌خورد.

🔺نگاه مدیران و مسئولان ایران به غرب تغییر کرده است و آنها حالا به مهاجرت فرزندانشان به چشم یک فرصت نگاه می‌کنند و باتوجه به فضای زندگی آنها که عمدتا در بین اقشار مرفه جامعه است مهاجرت و آنچه تحصیل فرزندان در خارج از کشور نام گرفته است را امری طبیعی و عادی عنوان می‌کنند موضوعی که همچنان مسئولان رده بالای سیاسی و اقتصادی کشور به آن پی نبرده‌اند.

 

  • منبع خبر : عصر فوری