????کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه ۱۱ مهرماه، موضوع «اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس» را طی نشستی با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بررسی می‌کند. ????طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، «‌‎عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ۲۷۰ نفر است‏‌و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ […]

 

????کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه ۱۱ مهرماه، موضوع «اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس» را طی نشستی با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بررسی می‌کند.

????طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، «‌‎عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ۲۷۰ نفر است‏‌و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ ۱۳۶۸ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ۱۰ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنهاحداکثر ۲۰ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود.

 

  • منبع خبر : جماران