فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲   پتروشیمی پارس (#پارس)   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     ✅افزایش ۰.۶۲ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۲۱.۸ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۸.۵۸ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری […]

فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲

 

پتروشیمی پارس (#پارس)

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

 

✅افزایش ۰.۶۲ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۲۱.۸ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱

✅رشد ۱۸.۵۸ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین