نفت ایرانول (شرانل) با افزایش بیشتر از ۲۲ درصدی درآمد ماهانه خود نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیشترین افزایش درآمد را میان رقبای خود به ثبت رسانده است. به طوری که مبلغ فروش ماهانه نفت ایرانول از هزار و ۸۸ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۱ به هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان در این ماه رسید. البته […]

نفت ایرانول (شرانل) با افزایش بیشتر از ۲۲ درصدی درآمد ماهانه خود نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیشترین افزایش درآمد را میان رقبای خود به ثبت رسانده است. به طوری که مبلغ فروش ماهانه نفت ایرانول از هزار و ۸۸ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۱ به هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان در این ماه رسید. البته این رقم نسبت به ماه گذشته یعنی بهمن ۱۴۰۲ حدود ۱۹.۷ درصد کاهش داشته است.

نفت ایرانول نیز در اسفند ۱۴۰۲ توانست مقدار تولید خود را نسبت به اسفند ۱۴۰۱ حدود ۹.۹ درصد بالا ببرد و به ۴۷ هزار و ۴۴۹ مترمکعب برساند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین