فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲   پتروشیمی جم پیلن (#جم پیلن)   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     ✅افزایش ۲۳.۶۹ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۱۵.۴۲ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۱.۲۲ درصدی فروش ۱۱ ماهه […]

فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲

 

پتروشیمی جم پیلن (#جم پیلن)

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

 

✅افزایش ۲۳.۶۹ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۱۵.۴۲ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱

✅رشد ۱۱.۲۲ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین