فعالیت ماهانه اسفند ۱۴۰۲   پتروشیمی زاگرس (#زاگرس)   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   ✅افزایش ۸۷.۲۶ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۵۱.۸۵ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱ ✅رشد ۲۰.۰۷ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در […]

فعالیت ماهانه اسفند ۱۴۰۲

 

پتروشیمی زاگرس (#زاگرس)

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

✅افزایش ۸۷.۲۶ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۵۱.۸۵ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱

✅رشد ۲۰.۰۷ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین