دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت:با وجود اینکه قیمت تولید مواد اولیه قیر و روغن موتور امسال افزایشی نداشته است اما شرکتهای تولیدی روغن ازسال گذشته تاکنون بیش از ۹۰ درصد قیمت انواع روغن موتور را افزایش داده اند.  

 

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت:با وجود اینکه قیمت تولید مواد اولیه قیر و روغن موتور امسال افزایشی نداشته است اما شرکتهای تولیدی روغن ازسال گذشته تاکنون بیش از ۹۰ درصد قیمت انواع روغن موتور را افزایش داده اند.

 

  • منبع خبر : قانون