👈مهدی عسگری در نطقی ضمن انتقاد از تصمیمات نادرست و آمارسازی‌های عجیب دولتی‌ها گفته: یکی از علت‌هایی که برای حذف ارز‌ ترجیحی گفته می‌شود، بحث مبارزه با قاچاق است. آیا فقط با افزایش قیمت می‌توان با قاچاق مقابله کرد؟ قیمت بنزین را افزایش دادیم، آیا قاچاق آن کنترل شد؟ این هنر نیست که به‌گونه‌ای […]

 

👈مهدی عسگری در نطقی ضمن انتقاد از تصمیمات نادرست و آمارسازی‌های عجیب دولتی‌ها گفته: یکی از علت‌هایی که برای حذف ارز‌ ترجیحی گفته می‌شود، بحث مبارزه با قاچاق است. آیا فقط با افزایش قیمت می‌توان با قاچاق مقابله کرد؟ قیمت بنزین را افزایش دادیم، آیا قاچاق آن کنترل شد؟ این هنر نیست که به‌گونه‌ای جلوی قاچاق را بگیریم که مردم خودمان هم دیگر قدرت خرید نداشته باشند!

 

🔹چرا آمار اشتباه می‌دهید؟ تولید گندم دنیا در سال ۲۰۲۱، ۷۸۰ میلیون تن و سهم اوکراین ۳۳ میلیون تن بوده است. جنگی که در این کشور رخ داده، تنها حدود یک درصد تولید گندم در دنیا را کاهش داده است، اما از سوی دیگر فرصت خرید با قیمت مناسب را از کشور روسیه برای ایران فراهم کرده است.

 

  • منبع خبر : عصر فوری