احمد علیرضابیگی نماینده افشاکننده ماجرای خودروهای شاسی بلند: ♦️لیست دریافت کنندگان خودروهای شاسی بلند وجود دارد اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. ♦️چطور ۲ دختر چوپان در کوهدشت، قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را امضا کرده اند؟ ♦️۱۴۷ دستگاه خودرو با شماره ملی مشخص است که به چه […]


احمد علیرضابیگی نماینده افشاکننده ماجرای خودروهای شاسی بلند:

♦️لیست دریافت کنندگان خودروهای شاسی بلند وجود دارد اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر.
♦️چطور ۲ دختر چوپان در کوهدشت، قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را امضا کرده اند؟
♦️۱۴۷ دستگاه خودرو با شماره ملی مشخص است که به چه کسانی تحویل شده اما ۱۵۳ دستگاه مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.
♦️بعید است محموله های شاسی بلند در پارکینگ مجلس خالی می شود و رئیس مجلس در جریان نبوده باشد اگر هم در جریان نبوده اند باید شکایت می کردند.
♦️نفر سومی در پرونده خودروهای شاسی بلند و در شرکت خودروساز حضور دارد که با معاون منابع انسانی مجلس شریک است.
♦️فرد سوم، این دو خانم چوپان را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیات مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.
♦️کمیسیون اصل ٩٠ در رسیدگی به پرونده خودروهای شاسی بلند کوتاهی کرد.

  • منبع خبر : عصر فوری