افشای حقوق فوق نجومی مدیران پتروشیمی حقوق‌های چند کارمند پتروشیمی امیرکبیر فرهاد رحیمی مدیر مالی ۲۱۵ میلیون تومان علی جابری مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون تومان حمیدرضا امین پور رئیس حراست ۸۴ میلیون تومان

افشای حقوق فوق نجومی مدیران پتروشیمی

حقوق‌های چند کارمند پتروشیمی امیرکبیر

فرهاد رحیمی مدیر مالی ۲۱۵ میلیون تومان

علی جابری مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون تومان

حمیدرضا امین پور رئیس حراست ۸۴ میلیون تومان

  • منبع خبر : قانون