الیاس حضرتی در روزنامه اعتماد نوشت: 🔹تاثیر شخصیتی مانند مهدی کروبی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و سپس ۴۴ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، بی‌بدیل است. شخصیت، سوابق و توانایی ذهنی قوی مهدی کروبی از آرشیو تاریخی، اسناد مهم ایران و واقعیات انقلاب اسلامی همواره جریان‌ساز بوده است. 🔸کروبی همواره مغضوب جریانات واپس‌گرا، متحجر […]

الیاس حضرتی در روزنامه اعتماد نوشت:

🔹تاثیر شخصیتی مانند مهدی کروبی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و سپس ۴۴ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، بی‌بدیل است. شخصیت، سوابق و توانایی ذهنی قوی مهدی کروبی از آرشیو تاریخی، اسناد مهم ایران و واقعیات انقلاب اسلامی همواره جریان‌ساز بوده است.

🔸کروبی همواره مغضوب جریانات واپس‌گرا، متحجر و خشکه مقدس‌ حوزه و میدان سیاست بوده است. این جریانات همواره مهدی کروبی را لعن و نفرین می‌کردند، چرا که او هوشیار و جسور بود و البته صریح‌الهجه.

  • منبع خبر : اعتماد