میردامادی امام جمعه اصفهان:   ❗️حل مشکل آب دست خداست ❗️به ما گفتند گوشتان به زبان رهبر باشد، یعنی کسی حق ندارد، راه دیگری را انتخاب کند ❗️نیروی انتظامی عاشقانه جلوی آشوبگران ایستاد ❗️ آن کسانی که به اسم دین می‌خواهند علیه دین و پیامبر (ص) اقدام کنند، موفق نمی‌شوند. ❗️نماز استسقا یکی […]

 

 

میردامادی امام جمعه اصفهان:

 

❗️حل مشکل آب دست خداست

❗️به ما گفتند گوشتان به زبان رهبر باشد، یعنی کسی حق ندارد، راه دیگری را انتخاب کند

❗️نیروی انتظامی عاشقانه جلوی آشوبگران ایستاد

❗️ آن کسانی که به اسم دین می‌خواهند علیه دین و پیامبر (ص) اقدام کنند، موفق نمی‌شوند.

❗️نماز استسقا یکی از نمازهایی است که در این زمینه توصیه می‌شود و خود پیامبر گرامی اسلام نیز این نماز را خوانده‌اند. در زمان امام سجاد (ع) نیز خشکسالی شد و حضرت فرمودند در بیابان نماز استسقا خوانده شود.

❗️تدبیرهای امام (ره) و مقام معظم رهبری امروز مملکت ما را به عنوان یک قدرت جهانی درآورده است. کسی جرأت نمی‌کند به کشور چپ نگاه بکند و چشم کسی که چپ به کشور نگاه بکند را کور خواهیم کرد.

  • منبع خبر : قانون