?طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: دشمنان همانند دوره‌های قبل، تمام سعی و تلاش خود را برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات به‌کار گرفته‌اند و به دنبال یاس و ناامیدی در جامعه هستند. قدرت و پشتوانه یک کشور حکومت، مردم حامی و پشتیبان آن است. بنابراین مشارکت نکردن در انتخابات حتی از روی تنبلی، نشانه عدم […]

?طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: دشمنان همانند دوره‌های قبل، تمام سعی و تلاش خود را برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات به‌کار گرفته‌اند و به دنبال یاس و ناامیدی در جامعه هستند. قدرت و پشتوانه یک کشور حکومت، مردم حامی و پشتیبان آن است. بنابراین مشارکت نکردن در انتخابات حتی از روی تنبلی، نشانه عدم التزام عملی به اسلام است.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین