لطف‌الله دژکام: 🔹خشکی آسمان و انقطاع نسل، نتیجه کارهایی است که ما انجام داده‌ایم و به خاطر گناهان است. بنابراین باید استغفار کنیم چرا که خداوند متعال بخشاینده است و اگر استغفار کنیم باران از آسمان می‌بارد. نیاز داریم به اینکه به درب خانه خدا برویم و استغفار کنیم، به واسطه استغفار خداوند متعال مال […]

لطف‌الله دژکام:

🔹خشکی آسمان و انقطاع نسل، نتیجه کارهایی است که ما انجام داده‌ایم و به خاطر گناهان است. بنابراین باید استغفار کنیم چرا که خداوند متعال بخشاینده است و اگر استغفار کنیم باران از آسمان می‌بارد. نیاز داریم به اینکه به درب خانه خدا برویم و استغفار کنیم، به واسطه استغفار خداوند متعال مال شما را زیاد می‌کند.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین