امام جمعه قم: دولت یا وعده ندهد یا اگر وعده می دهد، عمل کند   🔸حسینی بوشهری: دولت وعده هایی که نمی تواند عمل کند به مردم ندهد و اگر وعده داد عمل کند. نقشه جامعی برای پیشبرد امور داشته باشد. اقدام جدی درباره مسکن داشته باشد. طرح های نیمه تمام و احداث مسکن از […]

امام جمعه قم: دولت یا وعده ندهد یا اگر وعده می دهد، عمل کند

 

🔸حسینی بوشهری: دولت وعده هایی که نمی تواند عمل کند به مردم ندهد و اگر وعده داد عمل کند. نقشه جامعی برای پیشبرد امور داشته باشد. اقدام جدی درباره مسکن داشته باشد. طرح های نیمه تمام و احداث مسکن از جمله نقاط امیدبخش است.

  • منبع خبر : جماران