امام جمعه مشهد: نباید فضای مجازی را فیلتر کرد   🔹سید احمد علم الهدی: نباید فضای مجازی را فیلتر کرد تا محتوای تولیدی دشمن دیده نشود بلکه باید با تولید محتوای دینی، دشمن را در این شبکه‌ها مستأصل کرد.   🔹حذف پست‌های ارزشی افراد در شبکه‌های مجازی به معنای شکست دشمن است و همه باید […]

امام جمعه مشهد: نباید فضای مجازی را فیلتر کرد

 

🔹سید احمد علم الهدی: نباید فضای مجازی را فیلتر کرد تا محتوای تولیدی دشمن دیده نشود بلکه باید با تولید محتوای دینی، دشمن را در این شبکه‌ها مستأصل کرد.

 

🔹حذف پست‌های ارزشی افراد در شبکه‌های مجازی به معنای شکست دشمن است و همه باید در این جهاد عمومی وارد میدان شوند.

 

  • منبع خبر : عصر فوری