👈در سؤالی از شهروندان پرسیده شد «آقای رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن وعده‌هایی داده‌اند. شما بفرمایید آیا دولت ایشان می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟» 🔸بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا، مردم بیشترین امید را به تحقق واکسیناسیون عمومی تا بهمن‌ماه و کمترین امید را به تحقق وعده رفع تحریم‌ها و کنترل […]

👈در سؤالی از شهروندان پرسیده شد «آقای رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن وعده‌هایی داده‌اند. شما بفرمایید آیا دولت ایشان می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟»

🔸بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا، مردم بیشترین امید را به تحقق واکسیناسیون عمومی تا بهمن‌ماه و کمترین امید را به تحقق وعده رفع تحریم‌ها و کنترل تورم و گرانی دارند. درصد افرادی که معتقدند وعده‌ها عملیاتی خواهد شد در ذیل آمده است:

🔻واکسیناسیون همه مردم تا بهمن ماه: ۷۰.۸ درصد

🔻مبارزه جدی با فساد: ۵۸ درصد

🔻حل مشکلات مناطق محروم کشور مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان: ۵۵.۹ درصد

🔻رونق تولید و ایجاد اشتغال: ۵۲.۳ درصد

🔻ساخت یک میلیون مسکن در هر سال: ۴۷.۷ درصد

🔻کنترل تورم و گرانی: ۳۹.۹ درصد

🔻رفع تحریم‌ها: ۳۶.۸ درصد

 

  • منبع خبر : جماران