????در سؤالی از شهروندان پرسیده شد «آقای رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن وعده‌هایی داده‌اند. شما بفرمایید آیا دولت ایشان می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟» ????بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا، مردم بیشترین امید را به تحقق واکسیناسیون عمومی تا بهمن‌ماه و کمترین امید را به تحقق وعده رفع تحریم‌ها و کنترل […]

????در سؤالی از شهروندان پرسیده شد «آقای رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن وعده‌هایی داده‌اند. شما بفرمایید آیا دولت ایشان می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟»

????بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا، مردم بیشترین امید را به تحقق واکسیناسیون عمومی تا بهمن‌ماه و کمترین امید را به تحقق وعده رفع تحریم‌ها و کنترل تورم و گرانی دارند. درصد افرادی که معتقدند وعده‌ها عملیاتی خواهد شد در ذیل آمده است:

????واکسیناسیون همه مردم تا بهمن ماه: ۷۰.۸ درصد

????مبارزه جدی با فساد: ۵۸ درصد

????حل مشکلات مناطق محروم کشور مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان: ۵۵.۹ درصد

????رونق تولید و ایجاد اشتغال: ۵۲.۳ درصد

????ساخت یک میلیون مسکن در هر سال: ۴۷.۷ درصد

????کنترل تورم و گرانی: ۳۹.۹ درصد

????رفع تحریم‌ها: ۳۶.۸ درصد

 

  • منبع خبر : جماران