نصیربوشهر – سید رضا حسینی – چند روزی است گروهها و افراد مختلفی به علت دلسوزی زیاد نسبت به مردم ،جهت انتخاب کدخدا در داخل و خارج شهرستان دست بکار شده اند. هر روز نام فردی جهت کدخدا گری اداره شهرستان بر سر زبانها می آید. .یکی از پژوهشگران امور کدخدایان جهت کمک به کمیته […]

نصیربوشهر – سید رضا حسینی – چند روزی است گروهها و افراد مختلفی به علت دلسوزی زیاد نسبت به مردم ،جهت انتخاب کدخدا در داخل و خارج شهرستان دست بکار شده اند. هر روز نام فردی جهت کدخدا گری اداره شهرستان بر سر زبانها می آید.

.یکی از پژوهشگران امور کدخدایان جهت کمک به کمیته انتخاب کدخدا،پیشنهادات ذیل ارائه نموده است‌.
۱– فرصتی به همه داده شود که جهت جلوس بر کرسی کدخدا گری ثبت نام نموده و بعد مانند انتخابات اعضای شورا ،مردم آرا خود را به صندوق ریخته و فرد مورد نظر را انتخاب نمایند‌. خرید و فروش رای با پول یا برنج،روغن،شکر ،شارژ،قند‌.. آزاد باشد.
۲– افرادی که خیلی آرزو دارند کدخدا شوند در اتاقی جمع شده و هر کدام چند دست کت و شلوار بپوشند،هرفردی که از لحاظ قیافه به مترسک شباهت بیشتری داشت،حکمش را به عنوان کدخدا صادر شود.
۳– مسابقه ای تحت عنوان دروغگویی بین کاندیدهای پست کدخدایی برگزار گردد وبعد با نظر کمیته داوران انتخابات ،دروغگو ترین فرد به عنوان کدخدا انتخاب گردد.
۴– حداکثر مدرک تحصیلی لازم جهت احراز پست  کدخدایی ،داشتن گواهینامه تحصیل در دوره ابتدایی است ولی باید کارکنان ادارات دولتی و مردم  او را دکتر مورد خطاب قرار دهند.
۵–  کدخدا هفته ای چهار روز دستور تشکیل شورای اداری بدهد.
۶– چند نفر همیشه در اتاق کدخدا حضور داشته و به محض اینکه سخنی از دهان  وی خارج شد،بدون چون وچراسر تکان بدهند.
۷– کدخدای شهرستان سریعا نسبت به  تشکیل کار گروههایی نظیر خّنج غلوک(قلقلک)، بدروش(لرزیدن)،کپ پیک(حرف مفت)گناها(دیوانه ها)بی خیال و… اقدام نماید.
۸– بنری با شعار “هدف ما خدمت است ،لطفا به اینجا مراجعه نمایید” بر سر در ورودی کدخدا خانه نصب گردد.
۹– کدخدا  با کسانی که با جمع آوری زباله امرار معاش می نمایند تشکیل جلسه داده وبه آنها لوح تقدیر و تشکر اعطا نماید.
۱۰– جهت توجه به نظر گروهها و فعالان حوزه اجتماعی،مجسمه ای متبسم به عنوان کدخدا در محل کدخداخانه نصب گردد تا خیال همه از این بابت راحت گردد.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر