انتشار این اسناد در حالی است که شهرها و روستاهای نفتخیز از جمله در خوزستان و بوشهر، با نیازهای اولیه از جمله آب شرب، راه، مدرسه و … روبه رو هستند.  این اسناد را روزنامه هم میهن منتشر کرده است و بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته است و اکثر آنها مربوط به […]

 

انتشار این اسناد در حالی است که شهرها و روستاهای نفتخیز از جمله در خوزستان و بوشهر، با نیازهای اولیه از جمله آب شرب، راه، مدرسه و … روبه رو هستند.

 این اسناد را روزنامه هم میهن منتشر کرده است و بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته است و اکثر آنها مربوط به استان فارس می باشد!

لازم به ذکر است وزیر نفت نیز اصالتا اهل استان فارس و متولد شیراز هستند.

 

  • منبع خبر : نفت آنلاین