سوژه و نهشته ای که در سال های متمادی جولانگاه نظرات و آراء بیشمار افراد سیاسی و اجرایی و حتی ساحت و عرصه مانور انتخاباتی بسیاری از نامزدها و منتخبین مردم به شمار می آمده بی شک مقام و منصب ارزنده مدیرعاملی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوده است که با التفات به قدر و […]

سوژه و نهشته ای که در سال های متمادی جولانگاه نظرات و آراء بیشمار افراد سیاسی و اجرایی و حتی ساحت و عرصه مانور انتخاباتی بسیاری از نامزدها و منتخبین مردم به شمار می آمده بی شک مقام و منصب ارزنده مدیرعاملی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوده است که با التفات به قدر و ارزشمندی آن در صحنه سیاسی جوامع صنعتی و با عنایت به تاثیر گذاری و اثربخشی آن در نحوه ارتباط جوامع پیرامونی با صنعت بزرگ نفت ، گمانه زنی های انتصابی آن با تدقیق و حساسیت منحصر به فرد دور از انتظار نمی باشد و هر رده و دسته ای به دنبال تصاحب گوی سبقت در مالکیت آن می باشد.

اما حال که فردی از جلگه خوزستان جای خود را به مردی از دیار فارس سپرده ، می بایست تدبیر و کیاست را توشه راه و تمهید و درایت را جیره مسیر نمود تا غایت مقصود به صحت و سقم حاصل گردد و به جای چون و چراهای مرسوم و اما و اگرها معمول امید به تعشق و دل به تعلق ایشان در جهت خدمت به استان زرخیز و محروم بوشهر سپرد و حکم سیاست و مشی ذکاوت بر آن است که در این راستا با تعاملی سازنده، جمله دلسوزان و فرهیختگان استان بی هیچ تذبذب و تردیدی با مطالبه گری مدبرانه و همخوانی خردمندانه بی هیچ چشم پوشی و اغماضی به گونه ای مستمر، پیاپی و دمادم قالب و چهارچوبی خدمت گونه برای ایشان فراهم نموده که شرایط ایجاد شده بستر پیشرفتی روز افزون برای استان و فرصت خدمتی بیشتر برای ایشان محسوب گردد و در ازاء و قبال آلودگی هوا و آسمان و خاک و دریا و تبعات دیگر ناشی از ورود صنعت به منطقه ،وضعیت بهداشت، آموزش، فرهنگ، ورزش، صنایع موجود علی الخصوص کشتی رانی و توریست زایی، جاده ، رفاه و اقتصاد عمومی، آسایش و آرامش همگانی و توسعه پایدار استان بهبود و التیام و ترقی یابد که به گفته نغز شیخ بلخ
تا نگرید کودک حلوا فروش
بحر رحمت در نمی‌آید به جوش

حال نقاط قوت این انتصاب آن است که بر خلاف همیشه به جای اشخاص سیاسی، شخص اجرایی که مفخّر و نازنده به خانواده نفتی است بر این منزل و مقام مأوا گزیده است. مألوف بر صنعت نفت، آشنا بر بحران و مدیریت بحران و آگاه به محرومیت استان بوشهر به واسطه دو دهه حضور در منطقه است.

با تمامی این حسنات، لیک وظیفه مدبران استان به زعم اینجانب آن است که صندلی های خدمت را با طلب و بازخواهی و بازخواستی چنان داغ و آتشین کنند که هر فردی چه هم استانی و چه هم کشوری نه با سرور و آسودگی بلکه با تشویش و اضطراب عهده دار آن شود و لحظه لحظه حضورشان به خدمت و ملازمت خلق گذرد و راهی جز به مسیر آسایش مردمان نیابد و گامی جز به کوشش آبادانی استان برندارد که الخلق عیال الله و هیچ عبادتی خدمت به خانواده خداوند نیست که خدمت به خلق از مظاهر ایمان است. لذا در این معبر و گذرگاه نقش مطالبه گران فعالان اجتماعی همانند سازمان های مردم نهاد بیش از بیش ملموس و محسوس می باشد که کانون پیشگامان انرژی و توسعه استان بوشهر می بایست به عنوان پیش رو، سرآمد و پیشگام همگان در این حرکت به ایفای نقش بپردازد که ان شاءالله با حضور عزیرانی که در کانون فوق شرف حضور دارند این مهم میسر خواهد شد
چون یک دمی آن شاه فرد تدبیر ملک خویش کرد
دیو و پری را پای مرد ترتیب کرد آن پادشا.
روح الله عاشوری- کانون پیشگامان انرژی و توسعه استان بوشهر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر