معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی عباس دیری، معاون منابع بیمه ای اداره کل استان بوشهر را به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی عباس دیری، معاون منابع بیمه ای اداره کل استان بوشهر را به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب کرد.