مدیرعامل پترول در حکمی «علی صفوی» را به سمت سرپرستی شرکت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس منصوب کرد. 🔹صفوی عضو هیئت مدیره پتروشیمی صدف خلیج‌فارس فارس است که بیش از ۱۷ سابقه فعالیت و مدیریت در صنعت نفت به ویژه صنعت پتروشیمی را دارد.


مدیرعامل پترول در حکمی «علی صفوی» را به سمت سرپرستی شرکت پتروشیمی صدف خلیج‌فارس منصوب کرد.

🔹صفوی عضو هیئت مدیره پتروشیمی صدف خلیج‌فارس فارس است که بیش از ۱۷ سابقه فعالیت و مدیریت در صنعت نفت به ویژه صنعت پتروشیمی را دارد.

  • منبع خبر : انرژی پرس