ابراهیم رئیسی طی حکمی محمد حسینی، وزیر ارشاد احمدی‌نژاد را به سمت معاون خود در امور مجلس منصوب کرد. او مسئولیت‌هایی همچون وزارت ارشاد دولت دهم، قائم مقامی وزیر علوم در دولت نهم و نمایندگی دوره پنجم مجلس را در کارنامه خود دارد.  

ابراهیم رئیسی طی حکمی محمد حسینی، وزیر ارشاد احمدی‌نژاد را به سمت معاون خود در امور مجلس منصوب کرد.

او مسئولیت‌هایی همچون وزارت ارشاد دولت دهم، قائم مقامی وزیر علوم در دولت نهم و نمایندگی دوره پنجم مجلس را در کارنامه خود دارد.

 

  • منبع خبر : قانون