عبدالرسول غریبی فعال اجتماعی و اقتصادی استان : *س: آیا گراوند در حد و حدود استانداری بوشهر فعالیت کرده است ؟* ج ؛ آنچه که در عرصه انتخاب مدیران و خروجی تصمیمات عالی و اثر گذار بتوان از آن بعنوان یک ظرفیت وتوانمندی قابل دفاع در مدیریتپ عالی استان باشد متاسفانه در این حد دیده […]

عبدالرسول غریبی فعال اجتماعی و اقتصادی استان :

*س: آیا گراوند در حد و حدود استانداری بوشهر فعالیت کرده است ؟*
ج ؛ آنچه که در عرصه انتخاب مدیران و خروجی تصمیمات عالی و اثر گذار بتوان از آن بعنوان یک ظرفیت وتوانمندی قابل دفاع در مدیریتپ عالی استان باشد متاسفانه در این حد دیده نمی شود.

*س؛ گراوند چه پروژه های مهم و حیاتی برای استان بوشهر طراحی کرده و با پیگیرهای خود کدامیک از آنها را به اتمام رسانده است ؟*

ج؛ طرح وپروژه قابل دفاع وماندگاری دیده نمی شود آنچه هست حفظ شرایط گذشته است

*س ؛ استاندار بوشهر در خصوص پروژه های مهم و ناتمام قبل از خود چه اقداماتی انجام داده و کدامیک از آنها را به اتمام رسانده ؟*
پروژه های که به حسب زمینه سازی ها و پیگیری ها و وعده های گذشته جز آرزوهای مردم استان بوده و می بایست امروز دسترسی به آن برای حصول سریع در تحولات و راهبرد پویائی در عرصه اقتصاد وصنعت استان بعنوان یک ریل پایدار ایجاد شده باشد متاسفانه نه تنها توفیقی دیده نمی شود بلکه در میانه راه در حال فراموشی است

*س ؛ عملکرد گراوند در خصوص معاونین خود و مدیران کل استان به نظرتان باعث انگیزه و تلاش آنان شده یا رفتار وی باعث روزمرگی و خمودی در ادارات بوشهر شده است ؟*

به هر حال توفیق در مدیریت علاوه بر علوم ذیربط بهرمندی از توانمندی بخش خصوصی و قطعا مشروط به داشتن زنجیره ارتباط مردمی با این حوزه می باشد که بنظر می رسد در این مسیر مشکلاتی اساسی وجود دارد زیرا انتظارات جامعه دراستانی زرخیر با منابع گسترده زمینی دریایی و گاز ونفت بسیار فراتر از تلاش وفعالیت موجود است که همخوانی با توقعات مردم و لزوم چابک سازی ادارات ومدیران ندارد

*س از عملکرد گراوند برای استان بوشهر راضی هستید یا خیر ؟*

۵ خیر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر