*انتظارِ بومی ها ازبــومـی.* حسین روئین تن این انتظار، انتظار دوراز انتظاری نیست. شاید یکی از مزیت ها وامتیازات مسئول بومی بودن برای بومی ها این باشد که چون او با زیرو بـَم وکَمِ استان آشناست پس بهسازی ونوسازی وتوسعه همه جانبه وفراگیر به آسانی صورت میپذیرد. *اما جنابِ تقویِ میادین جنگ وجبهه ومین وخمپاره […]

*انتظارِ بومی ها ازبــومـی.*

حسین روئین تن

این انتظار، انتظار دوراز انتظاری نیست.
شاید یکی از مزیت ها وامتیازات مسئول بومی بودن برای بومی ها این باشد که چون او با زیرو بـَم وکَمِ استان آشناست پس بهسازی ونوسازی وتوسعه همه جانبه وفراگیر به آسانی صورت میپذیرد.
*اما جنابِ تقویِ میادین جنگ وجبهه ومین وخمپاره ها واینک محمدی زاده عزیزِ میادین سازندگی، شما اکنون در معرض این انتظار بحق هستید.*
مردم این باور را دارند که چون جناب استاندار، فرزندِ آشنای این استان است و به کوچه وپس کوچه ها و شهرو روستا و دِه های این استان آشناست و سرما کشیده وگرما دیدهء این دیار است پس اوخوب میداند مردمِ کدام منطقه به چه اموری بیشتر نیازمندند.
کجا پارک تفریحی ندارد کجا کم است وکجاها ضرورت بیشتری دارد.
کدوم راه ها وجاده ها وبزرگ راه ها وجاده ها ،پرترافیک تر وپرتردد تراست و کدام جاده تنگ و ناهموار وخطرزا و مرگ آفرین است/و این خود ۸۰% راهِ حل مشکل است.
درکشورهای مترقی و پیشرفته و رو به پیشرفت آیتم اصلی سلامت جامعه را در ایجاد بسترهای لازم برای فراهم آوردن شادی ونشاط و سِرور وخوشحالی ارزیابی میکنند.
اونها به این یقین وحقیقت رسیده اند که پیش نیاز سلامت جسمی جامعه فراهم کردن مکانیزم هایی برای مهیا کردن امکانات لازم از قبیل تفریح گاها و اسباب بازی ها واستخرها وپیست های دوچرخه وموتور سواری واسب سواری است.
درهمین راستا ابراز میدارم ک شهرستان دشتستان جزء محرومترین وفقیرترین شهرستانهای کشور بلحاظ نبود ویا کمبودهمین امکانات تفریحی و ورزشی ونشاط افزایی کشور است.
هیچ اماکنی رسمی و استاندارد وضابطه مند برای تخلیه هیجانات طبیعی دوره نوجوانی وجوانی وجودندارد.
پارک سرکره درتابستان مملو از چیت وماسه های روان وعقرب های گزان است.
شاهزاده ابراهیم از روی اجبار اینقده برای هردشتستانی تکراری شده که اگر درِ منزلشون ماشینشون را روشن کنند این ماشین خودش راهِ شاهزاده ابراهیم را در پیش میگیرد.
*★اما جان کلام*
تازگی ها در کوی وبرزن ومحفل ها ودور همی هی ایام عیدی شنیدم که جناب استاندار بومی این دیار اراده فرموده *(جاده ۳تا۴ کیلو متریه، بُلفریز ــ گندم ریز)* را منطقه تفریحی اعلام کند و در تعریض وایمن سازی و بازسازی وبهسازی آن ، هِمَّت کُـنَد و(همت)کنار بگذارد وتامین اعتبار برای این مهم کند.
*★اما سخن نگارنده با جناب استانداراینست.*
جناب محمدی زاده عزیز، قطع یقین دارم اگر در مورد تفریحی کردن جاده بلفریز گندم ریز اِراده راسخ فرمائید تا این اقدام استراتژی عمر کند نام نیکت برتارک تاریخ این دیار خواهد درخشید.
*جناب استاندار*
سالهاست که جاده بلفریزــ گندم ریز مورد توجه خاصِ مردم دشتستان قرار گرفته وهر هفته هزاران نفراز خانواده های مردم دیار دراین جاده تفریحی استراحت وتمدد خاطر وخستگی از تن بدر میکنند. بیایید به این مردم خسته وقانع وصبور کمک کنید.
هیچ بودجه واعتبار زیادی نمیخواهد،
کافیست این سه کیلومتررا عریض ترکنید،کافیه تنها چهاردستگاه سرویس بهداشتی دراین مسیر مهیا کنید کافیه چندمتر تناب وچهارتا میله برای تناب بازی (هیلو)بچه ها شون تو زمین عمود کنید. آیا این بودجه زیادی میطلبد تا هزاران انسان را راضی به نظام وشما کند.⁉️
*جناب استاندار*
والله مردمی به این صبوری وقانعی ومطیع وفرمانبر وکم خرج وزود راضی شو وزودباور در هیچ کجای دنیاوحتا ایران سراغ دارید⁉️ بیایید به حفظ کاسه صبرشان کمک کنیدمردم را با اندکی مدیریت و کُنجِدی مُحبت واحترام، دوست دار نظام کنید.
بخدا فردا وفرداها دیــــــر میشود،وخدا وخدا وخدا اگربهش اعتقاد داریم ازاین همه تعلل خشمگین میشود.
توصیه میکنم عصر یک جمعه سری ب این مکان بزنیدببینید مردم کجان تفریح میکنند وچقد قانع وصبورند.
✍️
حسین روئین تن

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین