کارگران و کارکنان پیمانکار مناطق ویژه «انرژی» رها شدند/ کارگران ماه‌ها حقوق و مزایا نگرفته‌اند/ نظارتی وجود ندارد ! رئیس کانون شوراهای اسلامی کار بوشهر با بیان اینکه کارکنان پیمانکار (پروژه‌ای و غیرمستمر) شاغل در منطقه ویژه اقتصادی انرژی ماه‌هاست که حقوق و مزایا نگرفته‌اند، اعلام کرد: حقوق کارگران نفت با وضعیت تورم همخوانی چندانی […]

کارگران و کارکنان پیمانکار مناطق ویژه «انرژی» رها شدند/ کارگران ماه‌ها حقوق و مزایا نگرفته‌اند/ نظارتی وجود ندارد !

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار بوشهر با بیان اینکه کارکنان پیمانکار (پروژه‌ای و غیرمستمر) شاغل در منطقه ویژه اقتصادی انرژی ماه‌هاست که حقوق و مزایا نگرفته‌اند، اعلام کرد: حقوق کارگران نفت با وضعیت تورم همخوانی چندانی ندارد و هیچ‌گونه نظارتی بر پیمانکاری‌ها انجام نمی‌شود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر