انتقاد سردبیر سابق روزنامه کیهان از حاتم بخشی جواد اوجی به اماکن مذهبی:   🔹️آقای وزیر! نه نفت میراث پدرتان است و نه دین خدا که این گونه چوب حراج به آنها زده اید. اولی ملک مشاع همه ایرانیان است و دومی حاصل صدها سال مجاهدت عالمان و مردم متدین است. پس لطفا دست از […]

انتقاد سردبیر سابق روزنامه کیهان از حاتم بخشی جواد اوجی به اماکن مذهبی:

 

🔹️آقای وزیر! نه نفت میراث پدرتان است و نه دین خدا که این گونه چوب حراج به آنها زده اید. اولی ملک مشاع همه ایرانیان است و دومی حاصل صدها سال مجاهدت عالمان و مردم متدین است. پس لطفا دست از این حاتم بخشی ها از کیسه مردم بردارید و از ضربه زدن به دین و مقدسات در اذهان عمومی بپرهیزید.

 

 

  • منبع خبر : سیمای نفت