جلال محمودزاده نماینده مهاباد خطاب به رئیسی نوشت: جناب رئیس جمهور با این عملکرد هیأت دولت شما آنهم فقط در ۱۰ روز اول ۱۴۰۲، بهتر نیست که دولت را تعطیل کنید؟! ‌۱-افزایش قیمت موادغذایی۳۵٪ ‌۲-افزایش قیمت خودرو۳۰ تا۷۰٪ ‌۳-افزایش تعرفه گاز۷۰٪ ‌۴-افزایش قیمت ارز۲۰٪ ‌۵-افزایش قیمت میوه۵۰٪ ‌۶-افزایش بلیط هواپیما۴۰٪ ‌۷-افزایش نرخ آب وبرق۵۰٪

جلال محمودزاده نماینده مهاباد خطاب به رئیسی نوشت: جناب رئیس جمهور با این عملکرد هیأت دولت شما آنهم فقط در ۱۰ روز اول ۱۴۰۲، بهتر نیست که دولت را تعطیل کنید؟!

‌۱-افزایش قیمت موادغذایی۳۵٪

‌۲-افزایش قیمت خودرو۳۰ تا۷۰٪

‌۳-افزایش تعرفه گاز۷۰٪

‌۴-افزایش قیمت ارز۲۰٪

‌۵-افزایش قیمت میوه۵۰٪

‌۶-افزایش بلیط هواپیما۴۰٪

‌۷-افزایش نرخ آب وبرق۵۰٪

نماینده مهاباد

  • منبع خبر : فرارو