انتقاد صداوسیما از بی‌نتیجه بودن سفر رئیسی به اصفهان 🔹 صداوسیمای مرکز اصفهان در گزارش جدید خود، از بی‌نتیجه بودن سفر رئیسی به استان انتقاد کرد و گفت: پس از گذشت دو ماه از سفر رییس جمهور به اصفهان هنوز مصوبات این سفر به استان ابلاغ نشده است.  

انتقاد صداوسیما از بی‌نتیجه بودن سفر رئیسی به اصفهان

🔹 صداوسیمای مرکز اصفهان در گزارش جدید خود، از بی‌نتیجه بودن سفر رئیسی به استان انتقاد کرد و گفت: پس از گذشت دو ماه از سفر رییس جمهور به اصفهان هنوز مصوبات این سفر به استان ابلاغ نشده است.

 

  • منبع خبر : طلا