انتقاد نماینده مجلس به سهمیه ۱۰ لیتری بنزین  

انتقاد نماینده مجلس به سهمیه ۱۰ لیتری بنزین

 

  • منبع خبر : سیمای نفت